Elállás joga, módja, következményei

1.1. Az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy Ügyfél (a továbbiakban: Fogyasztó) 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján az Ügyfelet (Felhasználó/ Vásárló) (ha fogyasztónak minősül) elállási jog (a termék visszaküldésének joga, egyfajta visszaküldési garancia) illeti meg az interneten történő vásárlás esetén, és ezt a jogot néhány kivételtől eltekintve minden esetben gyakorolhatja.. A Fogyasztó elállási nyilatkozatát az ÁSZF 1.4. pontjában feltüntetett telefonszámon, postai vagy e-mail címen közölheti a Szolgáltatóval.

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

14 napos elállási joggal élni csak abban az esetben tud, amennyiben a terméket házhozszállítással rendelte meg internetes áruházunkból! Amennyiben Ön a személyes átvételt választotta, a vásárlás, a termék elszállítása után a 14 napos elállási joggal nem tud élni!

1.2. Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a Fogyasztónak saját költségén kell gondoskodnia a Szolgáltató részére. Az elállással érintett termék utánvételes átvételét a Szolgáltató nem teljesíti. Elállás esetén a Szolgáltató követelheti a Fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. Ezeken kívül a Fogyasztót az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

1.3. Elektromos gépek és berendezések vásárlásánál az elállási időn belül (14 nap) csak eredeti csomagolásban és nem használt állapotban tudjuk a gépeket berendezéseket visszavenni eredeti áron. Ha gépet, berendezést már használták, beüzemelték a vásárlási ár maximum 50%-ért tudjuk visszavenni.

Házhoz szállítással történt vásárlással kapcsolatosan a Szolgáltató szaküzletei nem kötelesek a Fogyasztó segítségére lenni. A terméket a Fogyasztó minden esetben Szolgáltató 1.4. pontban megjelölt vevőszolgálatára köteles visszajuttatni. A Szolgáltató köteles a Fogyasztó által kifizetett összeget, haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül hiánytalanul visszatéríteni a Fogyasztó részére.