ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az

Euroll Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

 • Székhely: 1149 Bp., Egressy út 23-25.
 • Cégjegyzékszám: 0109685904
 • Adószám: 11972033-2-42
 • Adatkezelési nyilvántartási szám: 2016.04.19.kérelem beadva
 • Telefon: 06-1-222-3957
 • E-mail:office@euroll.eu
 • Weboldal: www.euroll.eu

továbbiakban: Szolgáltató és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi tevékenységre, amely a www.euroll.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Áruház) keresztül történik, továbbá minden olyan kereskedelmi jogügyletre Magyarország területén, amely a Felek között jön létre. A Weboldalon történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Ekertv.") szabályozza.

1.2. Az Áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. Az Áruház szolgáltatásainak jelentős része minden felhasználó számára elérhető regisztráció nélkül is, egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz és belépéshez kötöttek. Regisztrálni az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult. A Szolgáltató biztosítja, hogy az Ügyfél az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását a megrendelés elektronikus úton való elküldése előtt el tudja végezni. A Szolgáltató az Ügyfél megrendelését (vételi ajánlatát) külön visszaigazoló e-mail (a továbbiakban: Visszaigazolás) útján fogadja el, mellyel a szerződés a Felek között létrejön. Amennyiben a Visszaigazolás az Ügyfél megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül az Ügyfélhez nem érkezik meg, az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól. A Felek között magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, melyet a Szolgáltató iktat, és annak létrejöttét követő 5 évig őriz.

1.4. Vevőszolgálat: Euroll Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

 • Vevőszolgálati iroda címe: 1149 Bp., Egressy út 23-25.
 • Vevőszolgálat nyitvatartási ideje: H-P : 9.00-16.00
 • Telefon: 06-1-222-3957
 • Telefax: 06-1-222-3962
 • E-mail: office@euroll.eu

2. Regisztráció

2.1. A Főoldalon található Bejelentkezés/Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.

2.1.1. Amennyiben az Ügyfél viszonteladóként regisztrál, akkor a közölt adatokat rögzítjük, és a rendelési folyamat megszakításra kerül. A közölt adatok alapján a vevőszolgálat felveszi a kapcsolatot ezen ügyfelekkel. Viszonteladónak minősülnek azon jogi személyek, egyéni vállalkozások, melyek a Weboldalon található termékcsoportokkal, illetve az azokhoz szorosan kapcsolódó termékekkel üzletszerűen kereskednek.

2.1.2. A viszonteladóként regisztrált Ügyfél köteles lehetővé tenni, hogy vele a Szolgáltató személyes kapcsolatot létesítsen annak érdekében, hogy a Szolgáltató meggyőződhessen arról, hogy az Ügyfél megfelel-e a viszonteladók felé támasztott követelményeknek.

2.1.3. Amennyiben az Ügyfél megfelel ezen követelményeknek, akkor a Szolgáltató és az Ügyfél között Együttműködési Megállapodást megkötésére kerül sor.

2.1.4. Az Együttműködési Megállapodás megkötését követően a Felek közötti jogviszonyra nem alkalmazhatóak az ÁSZF rendelkezései.

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására az 1.4. pontban rögzített vevőszolgálati telefonszámokon, vagy e-mail címünkön van lehetőség.

3. Megrendelés

3.1. A vásárolt termékek, áruk (a továbbiakban: Termékek) lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a használatukra vonatkozó utasításokat a használati utasítás tartalmazza. Az Ügyfél a vásárlás előtt a Termékkel kapcsolatos kérdésekkel a vevőszolgálathoz fordulhat. Ahol ezt a jogszabályok előírják a Szolgáltató mellékeli a Termékhez a használati utasítást. Amennyiben az Ügyfél nem kapná kézhez a Termékkel együtt a kötelező használati utasítást, köteles azt azonnal, a Termék használatba vételét megelőzően jelezni a vevőszolgálatnál. A vevőszolgálat a hiányt haladéktalanul pótolja. Az Áruházban található bármely Termék minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatos további információt a vevőszolgálat 1.4. pontban rögzített elérhetőségein kaphat az Ügyfél.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott Termék mellett feltüntetett összeg, amely eltérő tájékoztatás hiányában, az általános forgalmi adót tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

3.3. A Weboldalról megrendelhető Termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt Termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolhatja Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül az Áruházi felületre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a Terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.4. A megrendelést a Szolgáltató nem csak regisztrált Ügyféltől, de csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitöltötte. (Ha az Ügyfél valamely mezőt nyilvánvalóan hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

4. Szállítási és fizetési feltételek

4.1. A Szolgáltató a megrendelt Termékeket igény szerint díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével, ha az adott megrendelés értéke végfelhasználó esetén eléri a bruttó 25.400,- Ft (azaz huszonötezer négyszáz forint), viszonteladó rendelés esetén  a nettó 68.000,- Ft (azaz hatvannyolc ezer forint) összeghatárt. Előbbi feltételek a Futárszolgálat szállítási módra vonatkoznak.

MPL-es szállítás esetén minden esetben szállítási díj kerül felszámításra. 0-10 kg: 2950,- + áfa; 10-20 kg: 3590,- + áfa; 20-40 kg: 5180,- + áfa. Utánvét esetén minden esetben nettó 400,- Ft utánvét kerül felszámításra.

Az összeghatárokat el nem érő, kiszállításra megjelölt megrendelések esetén a fuvardíjat az Ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj a számlán feltüntetésre kerül. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre.

Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi – és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség –, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket. A már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolhatja.

4.2.Az Ügyfélnek lehetősége van egy közelítő szállítási intervallum kiválasztására. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A szállítási határidő napja minden esetben a Visszaigazolásban szereplő dátum.

Amennyiben az Ügyfélnek a Visszaigazoláson szereplő tényleges szállítási határidő nem megfelelő, az áru kiszállításáig postai levél, telefon, vagy e-mail útján kérheti annak módosítását a Szolgáltatótól, vagy elállási jogát gyakorolhatja, amennyiben a szolgáltatás elfogadása már nem áll érdekében. Ha az Ügyfél a határidő módosítási szándékát nem jelzi, és elállási jogát sem gyakorolja, a Visszaigazolásban szereplő szállítási határidőt a Szolgáltató elfogadottnak tekinti az Ügyfél részéről.

4.3. Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni, és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásait az Ügyfél a kiszállítást végző jelenlétében, jegyzőkönyv felvétele útján jelezheti a Szolgáltatónak.

4.4. A megrendelt Terméket az Ügyfél előzetes egyeztetés alapján személyesen is átveheti a Szolgáltató alábbi telephelyén:

 • Euroll Hungária Kft. 1149 Budapest, Egressy út 23-25.   Euroll Festékbolt

4.5. A Weboldalon megrendelt termékeket a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött Visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

4.6. Bruttó 500.000 Ft feletti vásárlás esetén bankkártyás fizetést nem tudunk elfogadni. 

4.7. Az utánvétes rendelés felső értéket a futárszolgálat max. bruttó 500.000 Ft-ban határozta meg, ezért ezen összeg feletti rendelést nem tudunk utánvétes fizetéssel teljesíteni.

5. Elállás joga, módja, következményei

5.1. Az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy Ügyfél (a továbbiakban: Fogyasztó) 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján az Ügyfelet (Felhasználó/ Vásárló) (ha fogyasztónak minősül) elállási jog (a termék visszaküldésének joga, egyfajta visszaküldési garancia) illeti meg az interneten történő vásárlás esetén, és ezt a jogot néhány kivételtől eltekintve minden esetben gyakorolhatja.. A Fogyasztó elállási nyilatkozatát az ÁSZF 1.4. pontjában feltüntetett telefonszámon, postai vagy e-mail címen közölheti a Szolgáltatóval.

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

14 napos elállási joggal élni csak abban az esetben tud, amennyiben a terméket házhozszállítással rendelte meg internetes áruházunkból! Amennyiben Ön a személyes átvételt választotta, a vásárlás, a termék elszállítása után a 14 napos elállási joggal nem tud élni!

5.2. Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a Fogyasztónak saját költségén kell gondoskodnia a Szolgáltató részére. Az elállással érintett termék utánvételes átvételét a Szolgáltató nem teljesíti. Elállás esetén a Szolgáltató követelheti a Fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. Ezeken kívül a Fogyasztót az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

5.3. Elektromos gépek és berendezések vásárlásánál az elállási időn belül(14 nap) csak eredeti csomagolásban és nem használt állapotban tudjuk a gépeket berendezéseket visszavenni eredeti áron.Ha gépet, berendezést már használták, beüzemelték a vásárlási ár maximum 50%-ért tudjuk visszavenni.

Házhoz szállítással történt vásárlással kapcsolatosan a Szolgáltató szaküzletei nem kötelesek a Fogyasztó segítségére lenni. A terméket a Fogyasztó minden esetben Szolgáltató 1.4. pontban megjelölt vevőszolgálatára köteles visszajuttatni. A Szolgáltató köteles a Fogyasztó által kifizetett összeget, haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül hiánytalanul visszatéríteni a Fogyasztó részére.

6. Garancia, szavatosság

6.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú Kormányrendelet mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. A Szolgáltató jogosult a vásárolt Termékkel kapcsolatosan az Ügyfél által jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel. Amennyiben a hiba a Termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza, a javítási költség az Ügyfelet terheli.

7. Egyebek

7.1. Az Áruház ERP alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

7.2. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. A Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. A Weboldal olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amely más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmakat. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll! A Szolgáltató a szerzői jog jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi fényképet, grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötleteket, megvalósításokat).

7.3. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el. A Szolgáltató az 1.3., 1.4., 2.2., 4.1., 4.2. és 4.4. pontok tekintetében bármikor jogosult az ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani azzal, hogy az Ügyfél/Fogyasztó visszaigazolt megrendeléseit a módosítás nem érintheti.

A Szolgáltató a regisztrált Ügyfeleket/Fogyasztókat e-mailben tájékoztatja a módosításokról, azok hatályba lépését megelőzően. Az Ügyfelek/Fogyasztók a módosítások hatályba lépését követően csak akkor jogosultak az Áruház használatára, ha a módosításokhoz kifejezetten hozzájárultak. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő jogvita esetén jóhiszeműen egyeztetnek egymással. Az egyeztetés eredménytelensége esetére kizárólag a Fogyasztónak nem minősülő Ügyfelek tekintetében a jogvita elbírálására kikötik a budapesti székhelyű, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.