Megrendelés

A vásárolt termékek, áruk (a továbbiakban: Termékek) lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a használatukra vonatkozó utasításokat a használati utasítás tartalmazza. Az Ügyfél a vásárlás előtt a Termékkel kapcsolatos kérdésekkel a vevőszolgálathoz fordulhat. Ahol ezt a jogszabályok előírják a Szolgáltató mellékeli a Termékhez a használati utasítást. Amennyiben az Ügyfél nem kapná kézhez a Termékkel együtt a kötelező használati utasítást, köteles azt azonnal, a Termék használatba vételét megelőzően jelezni a vevőszolgálatnál. A vevőszolgálat a hiányt haladéktalanul pótolja. 

A vételár mindig a kiválasztott Termék mellett feltüntetett összeg, amely eltérő tájékoztatás hiányában, az általános forgalmi adót tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

A Weboldalról megrendelhető Termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt Termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolhatja Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül az Áruházi felületre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a Terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

A megrendelést a Szolgáltató nem csak regisztrált Ügyféltől ,de csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitöltötte. (Ha az Ügyfél valamely mezőt nyilvánvalóan hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

Szállítási és fizetési feltételek

A Szolgáltató a megrendelt Termékeket igény szerint díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével, ha az adott megrendelés értéke végfelhasználó esetén eléri a  20.000.- Ft + 27 % Áfa  összesen 25.400.- Ft, viszonteladó rendelés esetén  a 48.000.- Ft +  27 % Áfa  összesen 60.960.- Ft összeghatárt.Az összeghatárokat el nem érő, kiszállításra megjelölt megrendelések esetén az 1950 + 27% ÁFA fuvardíjat az Ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj a számlán feltüntetésre kerül. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi – és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség –, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket. A már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolhatja.

Az Ügyfélnek lehetősége van egy közelítő szállítási intervallum kiválasztására. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A szállítási határidő napja minden esetben a Visszaigazolásban szereplő dátum. Amennyiben az Ügyfélnek a Visszaigazoláson szereplő tényleges szállítási határidő nem megfelelő, az áru kiszállításáig postai levél, telefon, vagy e-mail útján kérheti annak módosítását a Szolgáltatótól, vagy elállási jogát gyakorolhatja, amennyiben a szolgáltatás elfogadása már nem áll érdekében. Ha az Ügyfél a határidő módosítási szándékát nem jelzi, és elállási jogát sem gyakorolja, a Visszaigazolásban szereplő szállítási határidőt a Szolgáltató elfogadottnak tekinti az Ügyfél részéről.

Csomagátvétel

Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni, és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásait az Ügyfél a kiszállítást végző jelenlétében, jegyzőkönyv felvétele útján jelezheti a Szolgáltatónak.

Személyes átvétel

A megrendelt Terméket az Ügyfél előzetes egyeztetés alapján személyesen is átveheti a Szolgáltató alábbi telephelyén:

    Euroll Hungária Kft. 1149 Budapest, Egressy út 23-25.   Euroll Festékbolt